Horecabegrenzer.nl
Installatie en onderhoud van geluidsbegrenzers
Home
Tips

* Ga voor aanvang van de exploitatie altijd na welk geluidniveau nodig is voor de gewenste activiteit.

 

* Huur, indien twijfel bestaat of dit geluidniveau gehaald kan worden of als er veel meetpunten in de nabijheid zijn, ons in.

 

* Investeer in een goed geluidsrapport om discussie met de gemeente te voorkomen.

 

* Neem niet klakkeloos de geluidmetingen van de gemeente voor waar aan, afhankelijk van de situatie kan correctie of een andere toepassing van meten aangewezen zijn.

* Indien een te hoog geluidniveau behaald wordt voor de gewenste exploitatie. Denk dan aan het treffen van geluidwerende maatregelen zowel in de eigen zaak als bij bijvoorbeeld de buren. Soms is investeren in extra isolatie voor de buren een makkelijkere en goedkopere oplossing dan procederen.HomeGeluidsovertredingGeluidsbegrenzersGeluidsonderzoekenIsolatie Overige diensten Contact