Horecabegrenzer.nl
Installatie en onderhoud van geluidsbegrenzers
Home
Geluidseisen

Horecabedrijven hebben te maken met geluidseisen. Op grond van de Wet milieubeheer bestaan er allerlei regels omtrent de hoeveelheid geluid die verschillende soorten bedrijven mogen produceren. Ook geeft de Wet milieubeheer regels omtrent de zonering van geluid.

 

Op de Wet geluidshinder garandeert deze in bepaalde geluidsgevoelige objecten, zoals woningen maar ook ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, een maximaal geluidsniveau dat niet mag worden overschreden. 

 

Sinds 1 januari 2008 zijn de specifieke eisen die gesteld worden aan de geluidsproductie van veel soorten bedrijven gestandaardiseerd in het zogenaamde besluit algemene regels voor inrichting en milieubeheer, vrijwel altijd aangeduid als het Activiteitenbesluit.

 

Nagenoeg alle bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit, tenzij ze expliciet zijn uitgezonderd maar dan gaat het meestal over hele grote of milieubelastende bedrijven. Horecabedrijven vallen vrijwel altijd onder het Activiteitenbesluit.

 

Hoe wordt geluidsniveau bepaald?
Het uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van het toelaatbaar geluidsniveau in horecagelegenheden is het meest gevoelige meetpunt in de directe omgeving van het horecabedrijf. 

 

 

Meten is weten
Daarnaast spelen er nog meer specialistische aspecten aan de wijze van meten van geluid. Zo wordt over het algemeen 10 dB(A) opgeteld bij het gemeten geluid indien dit waarneembaar is als muziek, daarbij kan dan weer worden gemeten bij een popspectrum of een housespectrum. Ook dit kan erg uitmaken voor de gemeten geluidsproductie.   


 

HomeGeluidsovertredingGeluidsbegrenzersGeluidsonderzoekenIsolatie Overige diensten Contact